У штампаном материјалу и представљању Друштва користи се следећи знак у .png формату величине 187KB:

 

prosvjeta znak 3

 

За потребе штампања материјала за пројекат "1914. данас" кориштен је и знак који представља
Канцеларију за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Владе Србије,
који је .png формату (величине 29KB) са транспарентном подлогом:

 

kancelarija-za-dijasporu-logo-1

 

и знак са плавом подлогом у .png формату (величине 92KB):

 

kancelarija-za-dijasporu-logo-2