Plakat rukopisiДана 5. децембра 2018. године одржана је Изборна скупштина СПКД „Просвјета“ Градски одбор Бања Лука. Усвојен је Извјештај о раду и Финансијски извјештај за период 2014−2018. Изабран је нови Градски одбор којег чине: предсједник, два потпредсједника, секретар и 7 чланова.

 

 

 

 

 

 

За предсједника Градског одбора изабран је др Јеленко Бојић, за потпредсједнике изабрани су др Лука Кецман и Александра Мичић. За предсједника Надзорног одбора изабран је др Зоран Бабић. Усвојен је Програм рада за наредни период.